Privatlivspolitik

Knogleskørhed-info.dk

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Netdoktor Media A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger, når du besøger hjemmesiden Knogleskørhed-info.dk.

På hjemmesiden kan du deltage i Netdoktors oplysningskampagne. Beskyttelse af dit privatliv ligger os meget på sinde. Derfor beder vi dig om at læse nedenstående redegørelse for vores brug af personoplysninger. Hvis du ikke kan acceptere vores politik på dette område, beder vi dig venligst forlade Netdoktors kundskabskampagne.

Din e-mail adresse og oplysning om hvorvidt du har angivet, at du har knogleskørhed, vil blive registreret for sig selv og anvendt til at holde dig orienteret om kampagnens emne og det overordnede resultat af undersøgelsen. Du vil også modtage tilbud om at deltage i uddybende undersøgelser.

De øvrige oplysninger du afgiver i forbindelse med spørgsmålene på siden er anonymiserede og anvendes til statistiske undersøgelser og til udarbejdelse af sammenfattende rapporter. De statistiske resultater og rapporterne kan blive udleveret til Netdoktors samarbejdspartnere og annoncører. Rapporter og resultater indeholder aldrig identificerbare data.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Netdoktor Media A/S
CVR-nummer: 28686137
Flæsketorvet 68
1711 København V

Beskrivelse af behandlingen

Formål Kategorier af personoplysninger Kilder Behandlingsgrundlag ModtagereOpbevaring
 • Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på at holde dig orienteret om kampagnens emne og det overordnede resultat af undersøgelsen ligesom du vil blive tilbudt at deltage i uddybende undersøgelser.
 • Statistik: De spørgsmål der besvares på hjemmesiden indgår i en anonymiseret undersøgelse om knogleskørhed og bruges alene til statistiske formål.
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 • Almindelige personoplysninger:
  • E-mail adresse
 • Følsomme oplysninger
  • Oplysninger om hvorvidt du har knogleskørhed eller ej.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 9.2.a (samtykke)

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Netdoktor videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter

Oplysningerne slettes senest 15 måneder efter afgivelse

Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Vi vil af tekniske årsager overføre dine personoplysninger til følgende lande:

 • USA

Netdoktor anvender MailChimp, der opbevarer data i USA. Mailchimp er omfattet af den såkaldte Privacy Shield-ordning, hvorefter der kan overføres oplysninger til Mailchimp i USA. Læs mere her: https://www.privacyshield.gov/

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte redaktionen@netdoktor.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 22/08/2018